• restaurace

  otevřeno

 • icon_playground

  hřiště

  otevřeno

 • icon_driving

  driving

  otevřeno

 • Jistebnice, Czechia
 • Kontakt
 • Rezervace TeeTime

Stanovy

ČLENSTVÍ

Členem GKCB se může stát pouze ten, kdo souhlasí se Stanovami. Členství vzniká rozhodnutím Statutárního orgánu o přijetí za člena, které nemusí mít písemnou formu. Rozhodnutí o přijetí za člena je osvědčeno zadáním údajů o členství na serveru České golfové federace.

Člen GKCB je povinen platit členské příspěvky, které jsou splatné vždy k 25. lednu kalendářního roku. Vůči členům, kteří jsou v prodlení, je GKCB oprávněn zablokovat na serveru ČGF možnost hry na úpravu HCP.

Členství v GKCB zaniká:

 1. doručením písemného oznámením člena o ukončení členství, které lze odeslat i z e-mailové adresy, pokud je oznámení odesláno z e-mailové  adresy známé GKCB
 2. vyloučením člena podle čl. VII. odst. 3 písm. e) Stanov
 3. při neplacení členských příspěvků postupem podle § 238 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 4. úmrtím člena

Úplné znění stanov je k nahlédnutí pro členy a zájemce o členství u sekretářky klubu.

Přijeďte na víkend

Přijeďte si zahrát

Zůstaňte v kontaktu

Partneři