• restaurace

  otevřeno

 • icon_playground

  hřiště

  otevřeno

 • icon_driving

  driving

  otevřeno

 • Jistebnice, Czechia
 • Kontakt
 • Rezervace TeeTime

Plán Hřiště

Jednotlivé jamky

1. jamka

Par

4

Délka muži

313 m

Délka ženy

281 m

Převýšení

18 m

Hezký welcome PAR 4 s přírodními překážkami (meze, vysoké křoviny), velké převýšení finální rány do kopce, s výrazným dvojúrovňovým greenem. Green chráněn velkým členitým bunkrem.

 

Tough hole. Velmi těžká jamka – sportovně velmi dobře řešená. Je to příklad zdařilé golfové architektury. Bunkr před greenem na levé straně je dobře umístěn.

 

Co dodat: balvany, hustě zarostlé meze, křoviny, dvoustupňový green. Tady se vyvztekáte.

2. jamka

Par

5

Délka muži

486 m

Délka ženy

470 m

Převýšení

-20 m

První PAR 5, na výškově zajímavě členitém podélném profilu. Široká fairway nabízí „dlouhému hráči", při úspěšné hře, možnost hrát pod PAR. Přírodní překážky po obou stranách dráhy přísně trestají nepřesné rány.

 

Eagle hole. Na této jamce se budou rozhodovat golfové turnaje. Hráči s dlouhými ranami umožní jamka dosažení greenu a výrazné snížení skóre. Každou chybu jamka potrestá, neboť je golfově velmi zdařile navržená.

3. jamka

Par

4

Délka muži

266 m

Délka ženy

228 m

Převýšení

10 m

Krátký PAR 4 okořeněný velkým bunkerem v levé části fairway, který je společný s jamkou číslo 2. Tento bunker je umístěn v oblasti dopadu drivů. Druhý je přímo před greenem.

4. jamka

Par

3

Délka muži

146 m

Délka ženy

124 m

Převýšení

-2 m

Přehledný PAR 3, voda vpravo, out – silnice za greenem.

 

Exact hole. Krásný PAR 3, vyžadující velmi přesnou volbu hole a přesně vedený úder. Vhodně umístěné bunkry na zadní straně jamky. Vodní překážky před greenem jsou dobře umístěné a jsou plně ve hře.

5. jamka

Par

4

Délka muži

357 m

Délka ženy

323 m

Převýšení

7 m

Potřeba delšího poměrně přesného drivu s outem po celé pravé straně, pak poměrně obtížná další rána na mírně stupňovitý green.

 

Prezident Veselý ji nazval Dangerous hole a má pravdu. Balvany, voda, křoviny a les, aut vpravo, to jsou pasti číhající na váš míček. Velmi těžký PAR 4 s nebezpečným autem, vyžadující přesnou první ránu. Dobrá a těžká golfová jamka. Je zde třeba přesně a dostatečně daleko odpálit.

6. jamka

Par

4

Délka muži

362 m

Délka ženy

317 m

Převýšení

14 m

Drive do kopce přes horizont do široké fairwaye, pak delší dohrávka na green s balvany a lesem po pravé straně.

 

Podle prezidenta Veselého jeden z nejhezčích parů 4 v České republice. Jamka je dlouhá a vyžaduje dvě přesné dlouhé rány na velký a kvalitní green. K dosažení paru je nutno umět i dobře patovat. Což platí pro celé hřiště, protože kvalitní greeny jsou všude velmi členité.

7. jamka

Par

4

Délka muži

261 m

Délka ženy

234 m

Převýšení

-4 m

Krátký PAR 4 s více nebezpečnými bunkery a velmi nebezpečným okolím greenu (balvany a porosty). Běžným produktem jsou zde extrémní výsledky.

 

Birdie hole. Jamka má opět zdařilý design. Kratší PAR 4 umožňující dosažení greenu první ranou. Chyba při odpalu je spravedlivě potrestána buď bunkerem, nebo jinou méně příjemnou polohou míče. Nejenom bunkry, ale také balvany a křoviny číhají kolem greenu, a tak je tady možné skutečně zahrát birdie, tedy ránu po par, stejně tak nasbírat ran doslova nepočítaných.

8. jamka

Par

4

Délka muži

299 m

Délka ženy

268 m

Převýšení

-22

Na první pohled příjemný 4 par, hlavně díky pohledu z odpaliště. Green leží 22 metrů "pod vámi". Drive však musíte umístit na fairway, kterou zprava lemuje potok a v levé části jsou rybník a bankr před greenem.

9. jamka

Par

3

Délka muži

162 m

Délka ženy

131 m

Převýšení

-7 m

Tento třípar je náročný při zasažení některého z bankerů, kterých je na této jamce několik.

10. jamka

Par

4

Délka muži

303 m

Délka ženy

275 m

Převýšení

31 m

Jamka č. 10 jde stále do mírného svahu. Společně s autem na levé straně, rybníky na pravé a velkým bankrem před greenem dělá tuto jamku zajímavou pro všechny typy hráčů.

11. jamka

Par

5

Délka muži

465 m

Délka ženy

422 m

Převýšení

17 m

Na této jamce si pečlivě rozmyslete svůj drive. Krátkému hrozí rybník, dlouhému bankry a stromy. Doporučujeje hrát zprava. Druhou ranou se potřebujete dostat na farway mezi lesem a kammeným valem, který odděluje tuto a třináctou jamku. Green je na mírném kopečku chráněný bankrem.

12. jamka

Par

3

Délka muži

155 m

Délka ženy

130 m

Převýšení

6 m

Krátký třípar jako příprava na nejdelší jamku hřiště. Green je velmi členitý a navíc chráněn dvěma bankry.

13. jamka

Par

5

Délka muži

554 m

Délka ženy

502 m

Převýšení

-21 m

Nejdelší a nejtěžší jamka hřiště. Drive do úzkého prostoru mezi keře a kamenný val oddělující fairway od jamky č. 11 bude pro nejednoho hráče zajímavý oříšek.

14. jamka

Par

3

Délka muži

162 m

Délka ženy

103 m

Převýšení

-4 m

Nejvíce "vodní" jamka hřiště. Většinu vzdálenosti od odpaliště na green musí míček urazit nad hladinou rybníka Ježek.

15. jamka

Par

4

Délka muži

315 m

Délka ženy

283 m

Převýšení

-26 m

Pravý "dog leg", na kterém se setkáte také s kamennými valy. Díky jednomu z nich, který je napravo od odpaliště, není možné hrát drive přímo na green.

 

Pozor na bezpečnost hráčů na odpališti jamky č. 16 vpravo dole.

16. jamka

Par

4

Délka muži

208 m

Délka ženy

184 m

Převýšení

21 m

Krátký čtyřpar, který však výrazným převýšením, množstvím vodních překážek, kamenným valem napravo a velkým bankrem před greenem nenechá nic náhodě.

17. jamka

Par

3

Délka muži

228 m

Délka ženy

188 m

Převýšení

-27 m

Dlouhý, dvěstěmetrový třípar. Odpaliště je 27 m nad greenem a tak přináší krásný pohled nejen na green, ale také na překážky v podobě stromů a keřů. Po pravé straně je skalka, která je půdou v opravě.

18. jamka

Par

4

Délka muži

271 m

Délka ženy

238 m

Převýšení

10 m

Krásný čtyřpar s vodní překážkou, systémem bankrů u greenu a navíc kamennou zídkou, která vám pravděpodobně znepříjemní přístup do greenu.

Jamky okomentoval JUDr. Milan Veselý spolu s redaktorem Hospodářských novin Liborem Ševčíkem.

Odpaliště

Jamka Bílá Žlutá Červená Par HCP Převýšení
1

313

300 281 4 10

18

2 486 480 470 5 4 -20
3 266 250 228 4 16

10

4 146 134 124 3 8 -2
5 357 332 323 4 2 7
6 362 341 317 4 14 14
7 261 245 234 4 18 -4
8 299 283 268 4 6 -22
9 162 144 131 3 12 -7
1–9 2652 2509 2376 35    
10 303 292 275 4 9 31
11 465 445 422 5 7 17
12 155 142 130 3 13 6
13 554 532 502 5 1 -21
14 162 141 103 3 17 -21
15 315 301 283 4 5 -26
16 208 197 184 4 15 21
17 228 202 188 3 3 -27
18 271 251 238 4 11 10
10–18 2661 2503 2325 35    
1–18 5313 5012 4701 70    
CR muži 69,1 67,2 71,4      
SR muži 136 133 134      
CR ženy   73,6 71,4      
SR ženy   138 134      

 

CR = USGA Course Rating
SR = Bogey Slope Rating

Délky jamek jsou uváděny v metrech.

Tabulka HCP byla vytvořena v souladu s dodatkem E hendikepového řádu EGA.

Přijeďte na víkend

Přijeďte si zahrát

Zůstaňte v kontaktu

Partneři