česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2205 záznamů

Nalezené projekty:

4338 záznamů

Nalezené akce

JARMILA NOVOTNÁ

(*23.9.1907 Praha +9.2.1994 New York, pochována v Litni u Berouna)


sopranistka českého původu

Již od patnácti let vystupovala v menších rolích v Národním divadle, od šestnácti let žačkou Emy Destinnové, poté Hilberta Vávry, v osmnácti letech excelovala v roli Mařenky v Národním divadle. Od r. 1927 studovala v Itálii. T. G. Masaryk, s jehož rodinou se spřátelila, ji podpořil ve studiu v Itálii, kde debutovala v roli Gildy v Rigolettovi, přijala angažmá v Berlíně. V r. 1931 se provdala za šlechtice Jiřího Daubka a jejím českým domovem se stal zámek v Litni u Berouna. Po nástupu fašismu v Německu pracovala ve Vídni, po jejím obsazení krátce i v Praze. V březnu 1939 emigrovala s manželem do New Yorku, kde se stala sólistkou Metropolitní opery a působila zde až do roku 1956. Inspirovala překlad Prodané nevěsty do angličtiny. V poválečném období vystoupila v Prodané nevěstě opět v Praze. Její sídlo v Litni bylo poničeno a konfiskováno v r. 1948. Od r. 1972 směla opět navštěvovat Čechy. K jejím obdivovatelům patřil např. také A. Toascanini, Fr. Lehár. V r. 1987 obdržela medaili Za zásluhy o rozvoj přátelství a spolupráce s ČSSR, v r. 1991 Řád T.G. Masaryka, stala se čestnou občankou města Prahy, Lázní Toušeň a čestnou členkou Společnosti A. Dvořáka. Vynikla především v roli Mařenky v Prodané nevěstě, Violetty ve Verdiho Traviattě, Mimi v Pucciniho Bohemě, Gildě ve Verdiho Rigolettu. Nejen pro svůj hlas, ale i svůj půvab byla od dvacátých let angažována i ve filmu (celkem 13) např. Vyznavači slunce (1925, režie V. Bínovec, ČR), Požár v opeře (1930, Německo), Prodaná nevěsta (1932, Německo), Frasquita (1934, režie K. Lamač, Rakousko), Poslední valčík (1935, 36, Francie a VB), Velký Caruso (1950, USA). Její památce se věnuje Společnost Jarmily Novotné.

_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2022
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo