česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2205 záznamů

Nalezené projekty:

4338 záznamů

Nalezené akce

Jan Křtitel VAŇHAL

(*12. 5. 1739 Nechanice — †20. 8. 1813 Vídeň)

český hudební skladatel a pedagog

Protože sám Vaňhal podepisoval svá díla jménem Johann Baptist Wanhal, byl ještě před druhou světovou válkou považován za skladatele původem z Holandska. Jeho rodina se ale již několik generací před Vaňhalovým narozením usadila v Čechách, kde jeho otec i děd pěstovali kolářské řemeslo. Ve 13 letech působil Vaňhal jako varhaník v Opočně, o jeho hudební vzdělání se tehdy staral místní učitel Antonín Erban. Později, v 18 letech, se Vaňhal stal ředitelem kůru v Nemyčevsi u Jičína, kde se pod vedením Matyáše Nováka zdokonalil ve hře na housle a kompozici. Kolem roku 1760 odešel do Vídně, kde se dále hudebně vzdělával, svou pomoc mu nabídl Carl Ditters a umožnil mu také vstoupit do vídeňských hudebních kruhů. Vaňhal získal oblibu i u šlechty. Díky podpoře barona Riesche, podnikl dvouletou studijní cestu do Itálie (1761-63), rok z toho pobýval v Benátkách. V Itálii se setkal s Ch. W. Gluckem a F. Gassmannem. V Římě napsal z podnětu obou skladatelů opery Il trionfo di Clelia (1761) a Il Demofonte, obě na Metastaziova libreta. Ani jedna z oper se nedochovala. Kolem roku 1763 se vrátil do Vídně, kde vynikl jako pedagog a symfonik (3 symfonie op.10 1767). Působil také v Uhrách a Chorvatsku ve službách hraběte Erdödiho, v roce 1780 se vrátil zpět do Vídně. Jako skladatel byl spíše zastíněn hvězdami vídeňských klasiků, dovedl si ale udržet postavení skvělého instrumentalisty, hrál první part houslí při provedení Gluckova Orfea (1763) a roku 1784 si zahrál nejspíše na violoncello v kvartetu s Haydnem, Dittersdorfem a Mozartem. Proslul také jako skvělý klavírní pedagog. Je autorem více než 100 symfonií, 100 smyčcových kvartetů, klavírních sonát a sonatin, varhanních fug. Kvalita jeho skladeb se však velmi liší. Oblíben je jeho koncert Concerto in C pro violu a orchestr, Koncert pro kontrabas, Koncert F dur pro varhany a flétnový koncert Concerto I. a Flauto Principale. Z chrámových skladeb jmenujme 20 mší, Stabat Mater, 2 Requiem.

_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2021
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo