česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2205 záznamů

Nalezené projekty:

4338 záznamů

Nalezené akce

František Ignác Antonín TŮMA

(*2. 10. 1704 Kostelec nad Orlicí — †30. 1. 1774 Vídeň)

český skladatel a kapelník

První hudební vzdělání získal Tůma od otce, varhaníka v Kostelci. Ve studiích pokračoval v Praze u B. M. Černohorského, pod jehož vedením taktéž účinkoval jako tenorista v chrámu Sv. Jakuba. Své znalosti kontrapunktu pak odešel rozšířit k J. J. Fuxovi do Vídně. Ve Vídni působil jako skladatel a kapelník českého kancléře Františka Ferdinanda Kinského (od roku 1731), který ho také doporučil na místo ředitele kůru u Sv. Víta (1734). Doporučení ale přišlo příliš pozdě a tak Tůma setrval ve službách Kinského až do roku 1741. Poté nastoupil do služeb císařovny Alžběty, vdovy po Karlu VI., na místo komorního skladatele a kapelníka s ročním příjmem 800 zlatých. Mezi jeho přátele patřili G. Trani a G. C. Wagenseil. Dalších 18 let strávil Tůma v tvůrčím duchu jako skladatel a interpret na violu da gamba. Roku 1768 se uchýlil do premonstrátského kláštera v dolním Rakousku, v posledních letech života přesídlil do Vídně, kde také zemřel. Jeho syn Jakub byl houslistou dvorní kapely ve Vídni. Tůmovo dílo spadá převážně do období vrcholného baroka. Mnoho z jeho chrámových děl vykazuje úzkou spojitost se stylem jeho učitele J. J. Fuxe a také vliv A. Caldary. (14 mší a capella, Stabat Mater, Requiem, Magnificat, moteta, Responsoria velikonočního týdne). Instrumentální skladby mají blízko k raně klasickému slohu - 10 symfonií, partity (Partita d moll pro smyčce a continuo), triové sonáty.

_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2021
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo