česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2205 záznamů

Nalezené projekty:

4338 záznamů

Nalezené akce

Jaroslav Krček

(*1939 Čtyři Dvory u Českých Budějovic)


český soudobý skladatel, režisér, dirigent

Narodil se r. 1939 ve Čtyřech Dvorech u Českých Budějovic. V kompozici žák M. Kabeláče. Hudební režisér a dirigent komorního orchestru v plzeňském rozhlase poté zaměstnán v Supraphonu. Spoluzakladatel souboru Chorea bohemica (1967), umělecký vedoucí komorního souboru Musica bohemica FOK (1975). Jeho tvorba vychází z tradice klasické a lidové hudby, často však také experimentuje, používá nově vymyšlené hudební nástroje nebo rekonstruuje původní lidové. Autor čtyř symfonií, elektroakustické opery Nevěstka Raab, Rozmluv s časem ad.
Odkazy:
http://www.musica.cz

_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2021
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo