česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2205 záznamů

Nalezené projekty:

4338 záznamů

Nalezené akce

Petr EBEN

(*22.1.1929, Žamberk - ✝24.10.2007, Praha)

český skladatel, varhaník a klavírista

Jeho hudební studia v počátcích přerušila válka (vězněn v Buchenwaldu), po návratu studoval na AMU u F. Raucha (1948-52), soukromě u P. Bořkovce. V letech 1955-90 byl hudebním asistentem na katedře hudební vědy Karlovy univerzity, posléze profesorem kompozice na AMU (1990-94). Jako klavírista koncertoval po celém světě. Ebenovy skladby byly mnohokrát oceněny v mezinárodních soutěžích. Od francouzské vlády obdržel řád Chevalier des art et des lettres (1991), je držitelem několika čestných doktorátů. Ve své tvorbě se věnoval všem druhům a žánrům: varhannímu - Laudes a cyklus Job (1987), orchestrálnímu - Vox clamantis (1969), Šestero písní milostných (1951) a sborovému; typická je pro něj inspirace středověkou a renesanční hudbou (kantáta Pragensia), religióznost (opera Jeremiáš, 1997), lyričnost a humanistické poslání jeho děl.

Odkazy:
www.musica.cz

_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2022
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo