česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2205 záznamů

Nalezené projekty:

4338 záznamů

Nalezené akce

Karel REINER

(*27.6.1910, Žatec - ✝17.10.1979, Praha)

český skladatel

český skladatel, klavírista, hudební publicista a organizátor

Prvním učitelem klavíru a harmonie mu byl otec Josef Reiner. Po maturitě na německém gymnáziu v Žatci studoval Karel Reiner práva a hudební vědu v Praze. V letech 1929-30 byl soukromým žákem Aloise Háby, ke kterému měl později velmi blízko nejen jako skladatel, ale i jako interpret jeho skladeb pro čtvrttónový klavír. Mistrovskou školu skladby absolvoval u J. Suka orchestrální Suitou (1931), Hábovo oddělení čtvrttónové a šestinotónové hudby Fantazií pro čtvrttónový klavír (1935). Po škole spolupracoval s Divadlem E. F. Buriana (1934-38), je autorem čtvrttónové hudby k voicebandové úpravě Máchova Máje E. F. Buriana (1936). Byl redaktorem časopisu Rytmus (1935-38) a členem sdružení Přítomnost. Tři poslední roky okupace strávil v terezínském ghettu (Klavírní sonáta č.2, Romantikové - scénická hudba k Rollandově hře, jejíž materiál byl v ghettu ztracen). Po válce spolupracoval s A. Hábou v Divadle 5.května, nastudoval tu Hábovu čtvrttónovou operu Matka (1945-7), zastával řadu funkcí v různých hudebních a kulturních organizacích. Jako hudební publicista přispíval do časopisů Rytmus, Hudební rozhledy, psal odborné články o české moderně, o A. Hábovi, čtvrttónovém systému ad. České i světové moderně sloužil i jako klavírista, podnikal zahraniční turné, v cizině i nahrával. Po roce 1961 se věnoval skladbě jako svobodnému povolání a koncem 60. let, po období jednodušších vyjadřovacích prostředků, se vrátil k podnětům předválečné avantgardy. V tvorbě Karla Reinera převládá instrumentální hudba. Mezi klavírní skladby, které nezůstaly bez povšimnutí patří 9 veselých improvizací (1929), Pět jazzových studií (1930), tři klavírní sonáty (1931, 1942, 1961) a Suita a Fantazie pro čtvrttónový klavír (1932). Z komorní hudby jmenujme tři smyčcové kvartety (1931, 1947, 1951), Koncert pro nonet (1933), 7 miniatur pro dechový kvintet (1931). Reiner je autorem Koncertu pro klavír (1932), Houslového koncertu (1937), Koncertantní suity pro dechové a bicí nástroje (1947), Symfonie pro velký orchestr (1960), suity Motýli tady nežijí z hudby ke stejnojmennému filmu (1960). Společně s Hábou a J. Seidlem upravoval lidové písně, Špalíček národních písní I. a II. (1939, nově 1956), skládal populární a masové písně. Na námět Čapkovy pohádky vznikla opera Pohádka pro kočku (1960), je skladatelem rozhlasové hudby a hudby k řadě filmů.

_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2022
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo