česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2205 záznamů

Nalezené projekty:

4338 záznamů

Nalezené akce

Pavel HAAS

(*21.6.1899, Brno - ✝17.10.1944, Osvětim)

český skladatel

Pocházel z rodiny obchodníka s obuví, jeho bratr Hugo Haas byl významný český herec. V letech 1919-21 studoval na konzervatoři v Brně (J. Kunc, V. Petrželka), v roce 1922 absolvoval mistrovskou třídu skladby u L. Janáčka. Živil se jako soukromý učitel hudební teorie, později učil také na židovské škole v Brně. Byl korepetitorem brněnského divadla, později jednatelem Klubu moravských skladatelů, přispíval kritikami a články do Národních novin a Národních listů, v tomto období komponoval pro film.

Ve svých skladbách vycházel nejdříve z podnětů svého učitele L. Janáčka (Zesmutnělé scherzo op. 5, 1921), později se výrazně orientoval na novou francouzskou vlnu, avantgardní Šestku a Stravinského (Smyčcový kvartet č. 2 "Z opičích hor" s ohlasy jazzu, 1925, Dechový kvintet, 1929, Smyčcový kvartet č. 3, 1938), vychází i z hebrejských zpěvů a staročeského Svatováclavského chorálu (Suita pro hoboj a klavír z roku 1939 je jednou z prvních kompozic, protestujících proti nacistické okupaci československého státu). Významné jsou vokální kompozice Šest písní v lidovém tónu (1919), Čínské písně op. 4 (1921), Fata morgana (1923), Vyvolená (1926). Jedinou operou P. Haase je tragikomická opera o třech dějstvích Šarlatán (1937), kterou zkomponoval na vlastní libreto.

V prosinci roku 1941 byl zatčen gestapem a odvlečen do koncentračního tábora v Terezíně, kde pokračoval v hudební činnosti a se spoluvězni pěstoval hudbu. Ve svízelných podmínkách zkomponoval mužský sbor na hebrejský text Nenaříkej, roku 1944 Studii pro smyčcový orchestr K. Ančerla a Čtyři písně na slova čínské poesie pro bas a klavír pro K. Bermana. Druhou světovou válku nepřežil, zahynul v Osvětimi v říjnu roku 1944.

Literatura:
L. Peduzzi: O hudbě v Terezínském ghetu, Brno 1999

_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2022
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo