česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2205 záznamů

Nalezené projekty:

4338 záznamů

Nalezené akce

PAVEL KOPECKÝ

(*4.4.1949 Praha)


český soudobý skladatel

V dětství se učil hrát na klavír (A. Fišerová) a violoncello (P. Sádlo, J. Pražák). Při studiích na průmyslové škole elektrotechnické (maturita 1968) soukromě studoval skladbu u L. Bárty a v letech 1972-77 pokračoval ve studiích skladby na AMU v Praze ve třídě V. Dobiáše. Hudební inspiraci čerpal i na letních zahraničních kursech skladby (Siena - F. Donatoni) a dirigování (Výmar - I. Markevič). Po absolutoriu AMU se vydal na dvouletou postgraduální stáž na moskevskou Státní konzervatoř (1977-79) k N. Sidělnikovi. Již jeho první skladby byly oceněny na mnoha soutěžích ( klavírní variace Černý šachový kůň z roku 1973 získaly v Římě roku 1982 cenu V. Bucchiho, variace pro smyčce Cesty 1976 získaly 2. cenu v soutěži města Piešťan). Od začátku 80.let působil jako interní pedagog na katedře zvukové tvorby na FAMU. Od roku 1995 vyučuje základy elektroakustické hudby na konzervatoři J. Ježka. Z raných skladeb bez elektroakustické složky jmenujme kromě výše zmíněných ještě 1.a 2.sonátu pro klavír (1975, 1978), Sfingy, fantazii pro varhany (1976), Čtyři symfonická preludia Moskevská (1979), Bláznovy zápisky, klavírní suita podle N. V. Gogola (1980), Klavírní trio (1981). Z elektroakustických skladeb s akustickým nástrojem například skladby Syntéza (pro klavír a EA), Reverberace (cello a EA), Zátiší s harlekýnem (cello a EA), Zátiší s pierotem (klavír a EA). Mezi čistě elektroakustické skladby patří Zátiší s kolombínou (syntezátor, EA), Noc trifidů, Defilé, Via regia, Netrpělivý Orfeus. Kopecký je autorem řady koncertů, baletů (Luci serene), vokálních skladeb a hudby k filmovým dokumentům.
Odkazy:
http://mujweb.cz/kultura/kopecky

_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2022
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo