česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2205 záznamů

Nalezené projekty:

4338 záznamů

Nalezené akce

MIRKO OČADLÍK

(*1.3.1904 Holešov +26.6.1964 Praha)


český hudební vědec, kritik, organizátor

Chlapecká léta strávil ve Vídni, kde také studoval klavír (Albert Pozděna) a teorii (Ferdinand Löve). Na Karlově Universitě v Praze pokračoval studiem muzikologie, estetiky a historie, které zakončil disertační prací Smetanova Libuše. Již v mládí se tedy profiloval jeho vztah ke Smetanovu dílu (knihy Libuše, vznik Smetanovy opery 1939, Rok Bedřicha Smetany 1950, Smetanovi libretisté 1948, Ženy v životě B. Smetany 1941, stať Co dalo Švédsko B. Smetanovi 1956). V letech 1928-50 je editorem a později programovým ředitelem Čes. rozhlasu, kde se věnuje stejně jako ve vlastním časopise Klíč, propagaci české a světové avantgardy (Stravinský, Milhaud, Berg, Janáček…). Obsáhlá je v rozhlase i jeho činnost přednášková-úvody, projevy, montáže, hudbu propaguje na veřejných přednáškách i koncertech např. Věry Řepkové. Byl vedoucím teoretické katedry na AMU (1951) a vedoucím katedry hudební vědy na filosofické fakultě UK (1952-59). Na této fakultě také zastával v letech 1954-1958 místo děkana. Byl členem řady vědeckých ústavů a v roce 1957 také předsedou Divadelního ústavu. Svůj zájem však nevěnoval pouze Smetanovi. Z ostatních prací uveďme např. Svět orchestru I (Klasikové a romantikové 1942,r 1956) a Svět orchestru II (České orchestrální skladby 1946), Život a dílo Zd. Fibicha (1950) nebo Národní divadlo a česká opera (1954).

_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2021
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo