česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2205 záznamů

Nalezené projekty:

4338 záznamů

Nalezené akce

Jan CZECH

(*1.12.1992, Nymburk)

český klarinetista

Životopis: Nejprve se vzdělával na ZUŠ F. A. Šporka v Lysé nad Labem ve hře na klavír (Elloina Reichiková). Základy hry na klarinet získal u Zbyňka Erbena. Byl vybrán do Orchestru mladých Evropské unie pro sezónu 2012-2013 (kategorie Rezerva)

Studium: Po absolvování gymnázia v Nymburce přešel do Gymnázia Jana Nerudy v Praze s hudebním zaměřením (Milan Polák). Nyní (2014) je posluchačem Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (Milan Polák).

Soutěže: Mezinárodní soutěž Czech Clarinet Art, Hořice, 1. cena, 2013; soutěž Pro Bohemia, Ostrava (čestné uznání, 2011); soutěž v Markneukirchenu (2. cena, 2008 a 2. cena, 2010); soutěž v Carlinu v Itálii (2. cena 2010); soutěž Marco Florindo v Torinu v Itálii (2. cena, 2009); soutěž konzervatoří v Ostravě (1. cena, 2009); Národní soutěž Concertino Praga (1. cena, 2008)

Repertoár: C. M. von Weber, O. Kukal, F. Poulenc, J. Brahms, Leo Smit a další.

YouTube: C. M. von Weber: Koncert F dur pro klarinet a orchestr, s PKF - Prague Philharmonia; O. Kukal: Clarinettino (www.repeat.com)

Články, recenze apod.: "Z opačného pólu k nám svým technicky suverénním projevem promlouval ve Weberově Klarinetovém koncert F dur Jan Czech (nar. 1992), jemuž jakoby tento raně romantický koncert v důsledku prožívané radosti z virtuozity, při níž mu nezbývalo příliš prostoru na mazlivou kantilénu, vycházel trochu věcně.“"(Miloš Pokora: Josef Suk uváděl mladé talenty, Hudební rozhledy 06/14).

tel.: +420 728 474 603, e-mail: jendaczech@centrum.cz

_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2022
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo