česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2205 záznamů

Nalezené projekty:

4338 záznamů

Nalezené akce

MILOSLAV IŠTVAN

(*2. 9. 1928 Olomouc +26. 1. 1990 Brno)

český skladatel, pedagog

Vystudoval gymnasium, JAMU v Brně u J. Kvapila. Patří ke skupině brněnské Nové hudby. Užíval různé kompoziční metody, vlastní charakterizoval jako „metodu montáže izolovaných prvků“. Zajímal se foklór včetně etnické africké hudby, inspiroval se také tvorbou B. Bartóka a L. Janáčka. Od r. 1957 též pedagogem na JAMU. Výběr z díla: pro klavír: Miniatury (1952), Sonáty č. 1., 2. (1954, 59), komorní: Partita pro dechové nástroje (1957) , smyčcový kvartet (1951). Orchestrální: Symfonie (1952), Dodekameron, 12 skladeb pro 12 hráčů (1964), Zaklínání času (1967), oratorium Já Jákob (1968), Smuténka. Pět písní pro lat, klavír a mg. pás (1970), In memoriam J. Berg (1972), Hry. 7 obrazů pro symfonický orchestr (1977), Modravá země. Hudba pro mg. pás s recitací básně S. Jesenina (1982), Tempus Irae (1983), Láska, vzdor a smrt. Skladba pro mzS a komorní soubor (1984), Variace na renesanční téma. Skladba pro ženský a mužský hlas a komorní orchestr (1988). Konkrétní hudba: Ostrov hraček (1968), Avete morituri(1970). Teoretické spisy

  • Metoda montáže izolovaných prvků v hudbě, ed. Panton (1973)
  • Struktura a tvar hudebního objektu (1973), JAMU Brno (učební text)
  • Poznámky k soudobé hudební formě a rytmu (1976), ed. JAMU (učební text)
  • Jednohlas v soudobé hudbě (1988), JAMU (učební text)Odkazy:
www.musica.cz
wikipedia.org

Černušák, Gracián (ed.); Štědroň, Bohumír; Nováček, Zdenko (ed.) (1963). Československý hudební slovník I. A-L. Prague: Státní hudební vydavatelství.

 

_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2022
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo