česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2205 záznamů

Nalezené projekty:

4338 záznamů

Nalezené akce

Otakar Ševčík

(*22.3.1852 Horažďovice +18.1.1934 Písek)


český houslový pedagog

Základní hudební vzdělání získal od otce, dále se učil zpěvu, hře na klavír a na housle. V Praze studoval nejprve na gymnáziu a poté na konzervatoři, kde v roce 1870 absolvoval u houslisty Antonína Bennewitze. Stal se z něj úspěšný houslový virtuos. Koncertoval po celé zemi, také v Polsku a Rusku. Za studií působil jako první houslista v horažďovickém orchestru, v letech 1870-73 byl koncertním mistrem salcburského Mozartea, v roce 1873 krátce také Prozatímního divadla v Praze a 1873-4 Komické opery ve Vídni. Od roku 1875 působil jako hudební pedagog v Charkově a v Kyjevě. Do Čech se vrátil v roce 1892. V letech 1892-1906 vyučoval na pražské konzervatoři, 1909-18 vedl mistrovskou třídu na Akademii hudby ve Vídni, 1919-21 houslovou třídu pražské mistrovské školy. Vedle toho měl mnoho soukromých žáků z celého světa, kteří za ním přijížděli nejprve do Prachatic a poté do Písku, kde od roku 1907 trvale žil. Z Písku se vydával za svými pedagogickými povinnostmi do Vídně i do Prahy, vyučoval také v Anglii a v Americe, vedl mistrovské kurzy v Mondsee. Mezi nejvýznamnější Ševčíkovy žáky patří houslisté Jan Kubelík, Jaroslav Kocian nebo Ševčíkovo kvarteto. Světového významu dosáhl rovněž svými četnými pedagogickými pracemi ze všech oblastí houslové techniky, jsou to např. Škola houslové techniky a Škola smyčcové techniky. Napsal jedinou skladbu České tance, jejichž součástí je populární Holka modrooká.

_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2021
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo