česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2205 záznamů

Nalezené projekty:

4338 záznamů

Nalezené akce

Slavický Milan

(*7.5.1947 Praha, +18.8.2009 Praha)


skladatel

Pochází z rodiny s velkou hudební tradicí. Vystudoval hudební vědu na Karlově univerzitě v Praze (1965-70, PhDr. 1972), skladbu na JAMU v Brně u J. Kapra (1968-73) a postgraduálně hudební teorii na pražské AMU u K. Janečka a K. Risingera (1970-72). Působil jako režisér a poté vedoucí hudební režisér vážné hudby v gramofonové firmě Supraphon (1973-81), jako rozhlasový dramaturg elektro-akustick0 hudby (1981-82), od začátku osmdesátých let pak jako skladatel, režisér a publicista ve svobodném povolání. Od r. 1990 vyučuje na pražských vysokých školách (FFUK, FAMU), od r. 1994 je učitelem skladby na hudební fakultě AMU (doc. 1997, prof. 2001). Kromě vyučování na FFUK, HAMU a FAMU přednášel i na Prague Mozart Academy v Dobříši (1993/4), byl Artist-In-Residence na North-eastern University v Bostonu (1989), od r. 2001 je hostujícím profesorem New York University v Praze. Od r. 1990 zastával řadu veřejných funkcí – spoluzakládal Evropský kulturní klub, byl členem výboru Pražského jara, ČHF, SEAH, výboru hudebního odboru Umělecké besedy, Ateliéru ´90. V letech 1992-95 působil v České filharmonii jako dramaturg, zástupce ředitele a místopředseda správní rady. Zasedal v porotách – dirigentská soutěž MK ČR (1989), mezinárodní klavírní soutěž „Vianna da Motta“ (Macau, 1997), hobojová soutěž PJ (předseda, 1991), rozhlasová soutěž Concertino Praga 1993, skladatelské soutěže Národního divadla v Praze a Pražské komorní filharmonie (2000). V jeho tvorbě převažují skladby instrumentální. Od počátku sedmdesátých let důsledně uplatňovat metodu intervalového výběru spolu se sekvencovitě gradovaným využitím tematického materiálu. Mnoho Slavického skladeb zaznělo na festivalech a často bylo vytvořeno přímo na objednávku, ať už od představitelů hudebních festivalů či interpretů. Řada jeho skladeb získala ocenění ve skladatelských soutěžích tuzemských (4 vítězství v soutěži mladých skladatelů „Generace“ Ostrava v letech 1978-81, 2. cena v soutěži MK ČSR 1980) i mezinárodních (1976 a 1979 1. cena a 1978 čestné uznání v soutěži mladých skladatelů o cenu Carl Maria von Webera v Drážďanech, 1985 cena města Brasília.Porta coelizískala Cenu české hudební kritiky za nejlepší skladbu provedenou v r. 1992,Dvě kapitoly z Apokalypsyse umístily na 3. místě v r. 1995). Z jeho tvorby uveďme: Výběr z tvorby:Hommage à Saint-Exupéry pro velký orchestr(1971);Diptych pro velký orchestr(1973);Země lidí, symfonický triptych(1979-83);Studna života(1986);Ad fontes, úvaha pro smyčcový orchestr(1989);La voce soave II, l´omaggio a Mozart(1991);Porta coeli, symfonická vize pro velký orchestr(1991);Dvě kapitoly z Apokalypsy pro velký orchestr; „Ich dien“, meditace pro komorní orchestr(1995);Synergie pro dechové kvinteto a smyčcový orchestr(1996);Requiem per soli, pro mezzosoprán, baryton, sbor a orchestr(2000/2001);Jitřní díkůvzdání pro komorní orchestr(2002);Concertino pro klavír a komorní soubor(1969);Cesta srdce, příběh pro housle, dechové a bicí nástroje, celestu a harfu(1978); Řada komorních skladeb: např.Prosvětlení II pro basklarinet, klavír a bicí(1978);Dialogy s tichem, smyčcový kvartet(1978);Prosvětlení II, verze pro Martenotovy vlny, klavír a bicí(1979);Prosvětlení IV pro hoboj a smyčcové kvarteto(1985);Sblížení II, dvojportrét pro housle a klavír(1997);Adventní rozjímání pro smyčcový kvartet(2002);Sblížení III pro flétnu, violu a kytaru(2004); skladby pro sólové nástroje, vokální skladby:Kniha Kazatel, komorní kantáta pro komorní sbor, recitátora a instrumentální soubor na biblický text(1970);Kyvadlo času pro smíšený komorní sbor a instrumentální soubor na texty J. Hejdové (1979);Zůstaň s námi, lásko!, cyklus pro soprán, flétnu, klarinet, violu a klavír na texty M. Procházkové(1979);Beatus vir per quatro voci ed organo(1984);Šest sonetů pro střední hlas a klavír na texty W. Shakespeara(1989);Media vita I pro soprán a violu(1989);Veni, Sancte Spiritus pro soprán a komorní soubor(1997);Regina coeli pro dětský nebo dívčí sbor(1999); Je také autorem elektroakustické hudby:Chvála cembala, konkrétní hudba(1977);Variace na laserový paprsek(1982);Prosvětlení V aneb Pražský podzim, elektroakustická imprese(1999);Adventus, elektroakustická kontemplace(1992);L´Avent, méditation eléctroacoustique(1992);Contrapunctus I per oboe / corno inglese e nastro magnetico(1992) a instruktivních skladeb.

Odkazy:
http://www.musica.cz

_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2022
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo