česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2205 záznamů

Nalezené projekty:

4338 záznamů

Nalezené akce

FRANTIŠEK VINCENC KRAMÁŘ-KROMMER

(*27.11.1759 Kamenice u Třebíče +8.1.1831 Vídeň)


český hudební skladatel a houslista

Hudební vzdělání získal u svého strýce Antonína Matyáše Krommera v Tuřanech. Kolem roku 1785 odešel do Vídně a posléze do Maďarska, kde působil jako koncertní mistr a kapelník. Z této doby pochází první vydání jeho komorních skladeb. Roku 1795 se vrátil zpět do Vídně, kde získal místo houslisty ve dvorní kapele a roku 1815 se po smrti Leopolda Koželuha stal dvorním skladatelem a kapelníkem dvorní komorní hudby. Za života byl mnohokrát oceněn, na návrh Antonína Rejchy se stal čestným členem pařížské konzervatoře roku 1818, následovala čestná členství milánské konzervatoře a Filharmonického spolku v Benátkách, byl členem spolků přátel hudby v mnoha rakouských městech. Cestoval do Francie a Itálie, udržoval styky i s českým hudebním prostředím. Jeho skladby vycházejí z J. Haydna, W. A. Mozarta a L. van Beethovena, výrazná je bohatá melodika často využívající české prvky a prvky romantismu. Je autorem zhruba 300 většinou instrumentálních děl. Složil přes 100 smyčcových kvartetů, několik kvintetů a trií, 5 symfonií a koncertů (2 hobojové koncerty, Koncert pro klarinet, houslové koncerty, Partitu pro dva klarinety, dva lesní rohy a dva fagoty.)

Biblografie:
Z. Zouhar: F. V. Kramář-Francois Krommer Výběrová bibliografie 1759-1959 (Brno 1959)
K. Padrta: František Vincenc Kramář Krommer Studie k životopisným a slohovým otázkám (Brno 1966)

_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2021
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo