česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2205 záznamů

Nalezené projekty:

4338 záznamů

Nalezené akce

MAREK KOPELENT

(*28.4.1932 Praha)


skladatel a klavírista

Skladbu studoval na pražské AMU v letech 1951-55 (J. Řídký). Po r. 1959 začal objevovat skladebné principy Druhé vídeňské školy a evropské poválečné avantgardy let padesátých, které integroval do svého osobitého moderního stylu. První skladbou, která mu otevřela cestu na zahraniční pódia byl jeho Třetí smyčcový kvartet (1963) díky interpretaci Novákova kvarteta, které provedlo skladbu na svých koncertech po celé Evropě. V šedesátých letech na sebe Kopelent výrazně upozornil jako skladatel v mezinárodním kontextu; jeho skladby zněly na festivalech jako Varšavská jeseň, Donaueschingen, Witten a dalších. Byl také členem mnoha porot v mezinárodních skladatelských soutěžích. V letech 1965-73 společně se Z. Vostřákem umělecky vedl soubor Musica viva pragensis, pro který napsal řadu komorních skladeb. Soubor sehrál významnou roli v pražském hudebním životě 60. let a hostováním na evropských festivalech soudobé hudby napomáhal šířit českou soudobou tvorbu v zahraničí. V r. 1967 se kolem souboru zformovala neoficiální skupina skladatelů, interpretů a muzikologů pod názvem Pražská skupina nové hudby. V r. 1969 Kopelent získal stipendium Deutsche Akademie (DAAD) k jednoročnímu tvůrčímu pobytu v Západním Berlíně v rámci programu Berliner Künstlerprogram. Po návratu do vlasti se stal jednou z obětí tzv. normalizace. Byl vyloučen ze svazu skladatelů, což v důsledku znamenalo neprovozování jeho hudby ve vlasti a propuštěn z místa, souboru Musica viva Pragensis byla zakázána další činnost. Od r. 1976 Kopelent nastoupil jako korepetitor na tanečním oddělení Lidové školy umění a v tomto povolání setrval po dobu 15 let. Během tohoto složitého období zkomponoval svá nejvýznamnější díla, která obvykle vznikala na zakázky ze zahraničí, aniž by skladatel měl možnost vycestovat, aby slyšel jejich provedení. Po listopadové revoluci v r. 1989 se Kopelent stal na krátký čas hudebním expertem v Kanceláři prezidenta republiky. Od r. 1991 působí jako profesor skladby na pražské AMU. Kopelent byl také předsedou České sekce ISCM, dosud je předsedou skladatelského sdružení Ateliér 90, je pořadatelem a lektorem mezinárodních letních skladatelských kurzů v Českém Krumlově. V roce 1991 mu byl udělen čestný řád francouzské vlády „Chevalier des arts et des lettres“. Z dalších významných ocenění získal např. českou cenu Classic (1999), německou Herderovu cenu (2001) a státní cenu Ministerstva kultury ČR (2003). Výběr z díla: Satanela, symfonická báseň (1954-55); Symphony for orchestra (1982); Pozdravení, předehra pro orchestr (1984); Chléb a ptáci, kantáta (1957-62); Laudatio Pacis, oratorium (1975); Legenda „De passione St. Adalberti Martyris“ (1981); Ona skutečně jest, vokálně symfonická skladba (1985-86); Messaggio della Bonta, oratorium (1987); Lux miraae sanctitatis, oratorium (1994); Arííjah, symfonická píseň pro orchestr (1996); Zastřený hlas nad hladinou klidu (2000); Musique concertante pro violoncello, 12 violoncell a orchestr (1991); Vokální: Modlitba kamene (1967); Žaloby (1969); Regina Lucis (1985); Appels (1996); Cantus de Nativitate Filii (1997);

Odkazy:
http://www.musica.cz/kopelent
http://www.musicologica.cz

_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2021
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo