česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2205 záznamů

Nalezené projekty:

4338 záznamů

Nalezené akce

Rudolf KUBÍN

(*10. 1. 1909 Ostrava — †11. 1. 1973 Ostrava)

Skladatel, rozhlasový pracovník, organizátor

Narodil se v rodině lidového muzikanta, který si přivydělával v kavárenských a hostinských kapelách, od r. 1912 byl kapelník závodní hudby při textilní továrně v Okuši. Po návratu z ruského válečného zajetí působil jako kontrabasista ostravské německé opery. Malý Rudolf získal hudební základy v rodině, kde hrál v triu na violoncello. V r. 1924 byl přijat na pražskou konzervatoř. V letech 1925-27 navštěvoval Hábovy kompoziční kurzy. Zde vzniklo několik skladeb v čtvrttónovém systému. V r. 1926 interpretoval jeho skladby E. Schulhoff v Berlíně a dalších městech Evropy. Nutnost obživy jej vedla v r. 1927 k přerušení studia na konzervatoři. V r. 1929 získal místo violoncellisty Pražského rozhlasového orchestru řízeného tehdy O. Jeremiášem. Orchestr tehdy interpretoval soudobou evropskou hudbu. V letech 1933-35 pracoval Kubín jako rozhlasový hudební režisér v Brně, poté v Ostravě. Na Ostravsku se také věnoval studiu valašského a lašského hudebního folklóru, později i lidového hudby hornického prostředí. V 50. letech se přihlásil k ideologické estetice socialistického realismu. V r. 1950 se stal místopředsedou Svazu československých skladatelů, 1951 založil ostravskou pobočku, v r. 1953 se stal prvním ředitele Vyšší hudebně pedagogické školy, později v r. 1959 se změnila na konzervatoř. Založil a řídil Hornický umělecký soubor, stál u zrodu Ostravského symfonického orchestru (1954). V tomto smyslu se zasloužil o institucionální základy hudebního života Ostravska. Skládal prakticky ve všech hudebních žánrech. První symfonické skladby komponoval od konce 20 let: Prolog, 1929, Symfonieta pro velký orchestr a varhany, 1936, instrumentální koncerty, cyklus symfonických básní Ostrava, 1951-52, symfonickou báseň Ostravské variace, řadu sborů a písňových cyklů. Je autorem první rozhlasové opery Letní noc, 1930-31, opery Naši furianti, 1942-49, 4 melodramů, ale také budovatelských písní, hudby k filmům apod.
Odkazy:
http://www.musicologica.cz

_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2022
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo