česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2205 záznamů

Nalezené projekty:

4338 záznamů

Nalezené akce

Bohuslav Martinů

(*8.12.1890 Polička +28.8.1959 Liestal u Basileje)


český skladatel

1906-10 studoval hru na housle na pražské konzervatoři. Studium však nedokončil a vrátil se do Poličky jako učitel hudby. Od mládí komponoval; jeho první hodnotnou je klavírní cyklus Loutky (1912). 1920 se stal houslistou České filharmonie. V říjnu 1923 získal tříměsíční stipendium na studium kompozice u Alberta Roussella a zůstal v Paříži jako skladatel ve svobodném povolání až do vpádu německých vojsk v červnu 1940. Utíkal přes jižní Francii, Španělsko a Portugalsko do New Yorku, kde se v březnu 1941 usadil. Komponoval, učil a 1952 získal americké občanství, již od roku 1948 však žil střídavě mezi Amerikou a Evropou. 1958 se natrvalo přestěhoval do švýcarského Schönenbergu nedaleko Basileje, kde byl též pohřben. 1979 byly jeho ostatky převezny do rodné Poličky. Paříž měla zásadní význam pro jeho skladatelský profil. V blízkosti Pařížské šestky a Igora Stravinského rozvinul Martinů svůj neoklasický styl s jazzovými prvky (komorní skladby, symfonická věta La Bagarre, 1926, jazzový balet Kuchyňská revue, 1927, komická opera Voják a tanečnice, 1927 ad.). Ve třicátých letech se obrátil k české lidové poezii (zpívaný balet Špalíček, 1931) a ke starému lidovému divadlu (operní cyklus Hry o Marii, 1933-34, opery pro pražský rozhlas Hlas lesa podle Nezvala a Veselohra na mostě podle Klicpery, 1935). V opeře Julietta aneb snář na francouzský surrealistický námět (1936-37) a ve velkých symfonických skladbách z roku 1938 (Tre Riccercari, Koncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány) pak otevřel další etapu své tvorby, v níž neoklasická strohost a jednoduchost lidové poezie začaly ustupovat bohatému zvuku a dramatičtějšímu cítění. Z americké tvorby vynikly jeho velké orchestrální fantazie (6. symfonie, 1953, Fresky Pierra della Prancesca, 1953), nástrojové koncerty a opera Řecké pašije (1954-59, provedena v upravené verzi 1961, česká premiéra původní rekonstruované verze 16.1.2005 v Brně). Svými nejcennějšími díly ze všech stylových období Martinů trvale obohatil hudbu 20. století.
Odkazy:
http://www.martinu.cz

_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2021
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo