česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2205 záznamů

Nalezené projekty:

4338 záznamů

Nalezené akce

Václav SMETÁČEK

(*30. 6. 1906 Brno – †18. 2. 1986 Praha)

 

český dirigent, hobojista a skladatel

Studoval konzervatoř v Praze (mj. skladbu u Jaroslav Křičky, dirigování u Metoda Doležila a Pavla Dědečka), hudební vědu, estetiku a filozofii na Karlově univerzitě v Praze (PhDr. 1933). Byl zakladatelem a členem Pražského dechového kvinteta (1928-56). S tímto sdružením koncertoval, komponoval pro ně a upravoval skladby psané původně pro jiné obsazení. 1930-33 byl též členem České filharmonie, 1934–43 působil v Čs. rozhlase jako administrativní pracovník a dirigent, 1942–71 byl šéfdirigentem Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK a jako hostující dirigent pracoval s tímto orchestrem i v dalších letech. Od r. 1945 byl pedagogem pražské konzervatoře a Akademie múzických umění. Jako dirigent FOK se zasloužil o zásadní zlepšení úrovně orchestru, který se svou kvalitou zařadil vedle České filharmonie a rozhlasového orchestru. Rozšířil jeho repertoár zvl. o hudbu 20. století a o účast na provedení velkých vokálně symfonických děl (Rejcha, Mozart, Cherubini, Dvořák, Foerster, Martinů, Orff, Kabeláč, Luboš Fišer). Samostatně vystupoval v zahraničí od roku 1938, s orchestrem FOK poprvé 1957. V pozdějších letech byl zván do většiny významných evropských i zámořských hudebních center. Věnoval se především koncertní tvorbě, ale studoval i opery (1958 Buenos Aires, Smetana: Prodaná nevěsta, Janáček: Kaťa Kabanová, 1967 Musorgskij: Boris Godunov, Šostakovič: Katerina Ismailova; 1966 Teatro La Scala, Janáček: Z mrtvého domu, ad.). Natočil mnoho gramofonových snímků, věnoval se hudební publicistice. Byl dirigentem věcným, pohotovým a všestranným a měl mimořádný smysl pro souhru se sólisty při instrumentálních koncertech. Získal řadu oficiálních ocenění.

 

_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2022
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo