česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2205 záznamů

Nalezené projekty:

4338 záznamů

Nalezené akce

Viktor ULLMANN

(*1. 1. 1898 Těšín (Polsko) — †18. 10. 1944 Osvětim)

německý skladatel žijící v českých zemích 

Studoval gymnázium ve Vídni, dobrovolně sloužil v první světové válce. V r. 1918/19 navštěvoval ve Vídni Schönbergův kompoziční seminář. 1920–27 byl kapelníkem německého divadla v Praze (šéf opery Alexander Zemlinsky), 1928/29 vedl operu v Ústí n. Labem, do 1931 působil v divadle v Ženevě, do r. 1933 v antroposofickém knihkupectví ve Stuttgartu. V letech 1933–39 žil v Praze jako učitel a skladatel, stýkal se s A. Hábou a s okruhem International Society for Contemporary Musik, pracoval pro německé vysílání Čs. rozhlasu a pro Mezinárodní společnost pro hudební výchovu. Napsal řadu publicistických a kritických textů. Po okupaci Československa byl zbaven možnost veřejně působit. V r. 1942 vydal své práce vlastním nákladem. 9. 9. 1942 byl deportován do ghetta Theresienstadt, kde se významně podílel na organizaci kulturního života. 16. 10. 1944 byl deportován do Osvětimi. Napsal orchestrální Variationen über Schönberg (Hertzkova cena Universal Edition 1934), neoklasickou Symphonische Phantasie, koncerty pro klavír a saxofon, klavírní sonáty a několik sbírek písní s nápadně expresivní postromantickou melodikou. Dokončil tři opery: Der Sturz des Antichrist (1935, prov. 1995), jednaktovku Der zerbrochene Krug (1942, prov. 1996) a Kaiser von Atlantis Der Kaiser von Atlantis oder Die Tod-Verweigerung, 1943, prov. 1975 Amsterdam).

_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2022
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo