česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2205 záznamů

Nalezené projekty:

4338 záznamů

Nalezené akce

LEOPOLD KOŽELUH (též Kozeluch)

(*26. 6. 1747 Velvary - †7. 5. 1818 Vídeň)


český skladatel a pedagog

Pocházel z hudebnické rodiny. Studoval gymnázium a filozofické ročníky v Praze, hudbě se učil u svého bratrance Jana Antonína K. a u Františka Xavera Duška. Po prvních úspěších s baletní hudbou zanechal studia práva a přesídlil do Vídně (1778), kde se záhy uplatnil ve společnosti a získal jméno jako klavírista, učitel a skladatel. 1792 byl jmenován po Mozartově smrti dvorním skladatelem a komorním kapelníkem. Osvědčil se jako pedagog. Napsal asi 40 klavírních koncertů a 60 sonát, 30 symfonií, serenády, písně, sborové skladby, dvě oratoria a šest oper, většinou nedochovaných. Jeho skladby vycházely jednotlivě v drobnějších sbírkách a sbornících.

_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2021
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo