česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2205 záznamů

Nalezené projekty:

4338 záznamů

Nalezené akce

Jiřina MARKOVÁ

(*9. 9. 1957 Praha)


česká sopranistka.

Studovala na pražské konzervatoři u Zdeňka Jankovského a Marie Boháčové, poté na Akademii múzických umění u Karla Bermana. Školila se na pěveckých kursech v Bayreuthu, v Sieně a u Paola de Napoli. Od r. 1979 byla angažována v Národním divadle v Praze (debutovala jako Barče ve Smetanově Hubičce), od r. 1998 je sólistkou Státní opery Praha. Původně zpívala převážně role lyrické, později i role mladodramatické. Repertoár: Zerlina a Donna Elvira v Mozartově Donu Giovannim, Zuzana ve Figarově svatbě, Papagena a Pamina v Kouzelné flétně; Anička ve Weberově Čarostřelci, Elisabeth z Valois ve Verdiho Donu Carlosovi, Nedda v Leoncavallových Komediantech, Líza v Čajkovského Pikové dámě, Giorgetta v Pucciniho Plášti, Krasava ve Smetanově Libuši, Mařenka v Prodané nevěstě, Rusalka v Dvořákově Rusalce, Káťa v Janáčkově Kátě Kabanové ad. Od r. 1987 vyučovala na Pražské konzervatoři, od r. 1997 vede soukromou Školu hudby a zpěvu, od r. 1999 také Dětskou operu Praha.

_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2021
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo