česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2206 záznamů

Nalezené projekty:

4327 záznamů

Nalezené akce

Berg Company 2008

Praha  (13.03.2008 - 15.12.2008)

Praha, Česká republika projekty soudobá hudba

Profilový cyklus osmi koncertů Komorního orchestru Berg, který si klade za úkol propagovat moderní hudbu prostřednictvím umělecky vysoce kvalitních a zajímavě koncipovaných koncertů. Klíčovými prvky jsou objednávky u soudobých autorů a hudba 20. století. Koncerty se v souvislosti s tématem večera konají v různých často neobvyklých prostorách (kino, galerie, průmyslová architektura), hudba je kombinována s ostatními uměleckými žánry (film, videoart, tanec,výtvarné umění). 

Orchestr BERG http://www.berg.cz/ eva@berg.cz
_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2020
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo