česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2205 záznamů

Nalezené projekty:

4338 záznamů

Nalezené akce

Letní slavnosti staré hudby 2004

Praha  (09.07.2004 - 06.08.2004)

Praha, Česká republika festivaly klasická hudba

Podtitul: Ars musica Bohemiae - aprt artis Europae. Záměrem festivalu je uvést česká díla, zejména jubilantů (J.D.Zelenka, F.I.Tůma, F.X.Richter, H.I.Biber, B.M.Černohorský) a dalších v evropském kontextu. Z evropských mistrů zazní díla autorů, kteří v Čechách působili nebo jejichž skladby se nacházejí v českých archivech. Koná se v historických prostorách města.
Pořádá: Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola s.r.o., a hlavní město Praha.
info@collegiummarianum.cz

http://www.collegiummarianum.cz
_datafooter

10 záznamů

název a místodatum a typ
Grandi maestri
Rudolfinum, Dvořákova síň, Praha
11.07.2004komorní koncert
H. I. F. Biber-Růžencové sonáty
Břevnovský klášter, Tereziánský sál, Praha 6
12.07.2004komorní koncert
Opus Italicum - Italská hudba v českých zemích
Zámek Trója, Praha
13.07.2004komorní koncert
Hudba Králů
Kostel sv. Martina ve Zdi na Starém Městě, Praha
17.07.2004komorní koncert
Česká hudební emigrace
Barokní knihovní sál, Melantrichova ul., Praha
20.07.2004komorní koncert
Ad honorem Sancti Joannis Nepomuceni
Kostel sv. Jana Nepomuckého, Kanovnická ul., Praha
25.07.2004inscenace
Harmonia caelestis
Kostel sv. Havla na Starém městě, Praha
28.07.2004komorní koncert
Bohemia mediaevalis
Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě, Praha
29.07.2004vokální koncert
Klenoty z kroměřížského archivu
Kostel sv. Šimona a Judy, Praha
31.07.2004komorní koncert
Concerti
Valdštejsnký palác, Rytířský sál, Praha
06.08.2004orchestrální koncert

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2021
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo