česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2205 záznamů

Nalezené projekty:

4338 záznamů

Nalezené akce

Barokní podvečery 2005/2006

Praha (Barokní knihovní sál Collegium Marianum)  (02.10.2005 - 23.04.2006)

Praha, Česká republika cykly klasická hudba

Cyklus koncertů staré hudby.
Pořádá: Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola, s.r.o.
info@collegiummarianum.cz, marketa@collegiummarianum.cz

http://www.collegiummarianum.cz
_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2021
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo