česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2205 záznamů

Nalezené projekty:

4338 záznamů

Nalezené akce

Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně 2020

Brno

Jihomoravský kraj, Brno, Česká republika projekty klasická hudba

Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně (ve zkratce MSLJ) je soutěží, která nese jméno světoznámého skladatele Leoše Janáčka a má souvislost s jeho tvorbou. V pětiletých cyklech se pravidelně střídají obory smyčcové kvarteto, housle, klavír, varhany, violoncello, kontrabas, flétna, klarinet, lesní roh a tuba.

V roce 2020 probíhá v oborech housle, smyčcové kvarteto. Soutěže se mohou zúčastnit kandidáti, kteří v den zahájení soutěže nedosáhnou 36 let.

Hudební fakulta Janáčkovy Akademie múzických umění v Brně http://hf.jamu.cz/mezinarodni-soutez-leose-janacka zilecka@jamu.cz https://www.facebook.com/MSLJBrno/
_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2020
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo