česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2206 záznamů

Nalezené projekty:

4327 záznamů

Nalezené akce

Festa Academica 2015

  (13.11.2015 - 16.11.2015)

Pardubický kraj, Praha, Pardubice, Česká republika festivaly sborová hudba

5. ročník festivalu akademických pěveckých sborů České republiky, který se koná ve dvouletých intervalech.

Unie českých pěveckých sborů http://www.festaacademica.cz/ sekretariat@ucps.cz https://www.facebook.com/festaacademica/
_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2020
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo