česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2205 záznamů

Nalezené projekty:

4338 záznamů

Nalezené akce

Institut Bohuslava Martinů

Praha  (01.01.2004 - 31.01.2004)

Praha, Česká republika projekty klasická hudba

Institut organizuje 3. - 10. 12. Festival Bohuslava Martinů a mezinárodní konferenci k ediční problematice díla B. Martinů (prosinec). Do k r. 2004 bude vydán 1. díl kritické edice díla skladatele.

http://www.martinu.cz
_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2021
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo