česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2205 záznamů

Nalezené projekty:

4338 záznamů

Nalezené akce

Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena 2014

  (27.10.2014 - 01.11.2014)

Moravskoslezský kraj, Opava, Česká republika projekty klasická hudba, soudobá hudba

Soutěž je otevřena kandidátům ze všech zemí, jejichž věk nepřesáhne ke dni zahájení soutěže 30 let (tj. narozeným od data 27. 10. 1984 včetně). Soutěž je tříkolová – na nástrojích v Knihovně Petra Bezruče (I. kolo), v chrámu Sv. Ducha (II. kolo) a v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie (III. kolo).

Statutární město Opava http://konzervator.cz/organ/
_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2022
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo