česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2206 záznamů

Nalezené projekty:

4327 záznamů

Nalezené akce

Hudba v českých zemích - hudba z českých zemí

  (08.01.2014 - 10.12.2014)

Praha, Česká republika cykly multižánrový

Cyklus přednášek, výstav a koncertů k Roku české hudby 2014.

Etnologický ústav Akademie věd ČR - Kabinet hudební historie http://www.imus.cz/ gabrielova@imus.cas.cz
_datafooter

14 záznamů

název a místodatum a typ
Rok české hudby 2014 jako výzva
Etnologický ústav AV ČR - Kabinet hudební historie (knihovna)
08.01.2014přednáška
Instrumentační umění či neumětelství? (k interpretačnímu zázemí Serenády pro dechové nástroje, op. 44 Antonína Dvořáka)
Etnologický ústav AV ČR - Kabinet hudební historie (knihovna)
12.02.2014přednáška
Jesličky. Staré nové písničky (Fridrich Bridelius, 1658)
Etnologický ústav AV ČR - Kabinet hudební historie (knihovna)
26.02.2014přednáška
´Bezúhonná deklamace česká´ (k diskusím o české hudební deklamaci v 2. polovině 19. století)
Etnologický ústav AV ČR - Kabinet hudební historie (knihovna)
12.03.2014přednáška
Dobová právní ochrana českých hudebnin v zahraničí na příkladu Antonína Dvořáka
Etnologický ústav AV ČR - Kabinet hudební historie (knihovna)
09.04.2014přednáška
Známí i neznámí interpreti Dvořákova Klavírního koncertu g moll, op. 33
Etnologický ústav AV ČR - Kabinet hudební historie (knihovna)
14.05.2014přednáška
Vernisáž výstavy technik psaní not pro nevidomé
Etnologický ústav AV ČR - Kabinet hudební historie (knihovna)
28.05.2014výstava
Miloslav Kabeláč a česká duchovní píseň ´Hospodine, pomiluj ny´
Etnologický ústav AV ČR - Kabinet hudební historie (knihovna)
11.06.2014přednáška
Bohuslav Martinů a jeho ´Řecké pašije´ (k 15. výročí světové premiéry 1. verze opery)
Etnologický ústav AV ČR - Kabinet hudební historie (knihovna)
10.09.2014přednáška
Koncert posluchačů Konzervatoře Jana Deyla
Etnologický ústav AV ČR - Kabinet hudební historie (knihovna)
24.09.2014instrumentální koncert
Inter arma silent Musae?
Etnologický ústav AV ČR - Kabinet hudební historie (knihovna)
08.10.2014přednáška
Multinacionální hudební Praha v letech 1918 až 1938
Etnologický ústav AV ČR - Kabinet hudební historie (knihovna)
12.11.2014přednáška
Ukrajinská dumka a kołomyjka v dílech českých skladatelů (koncert Sboru sv. Vladimíra)
Etnologický ústav AV ČR - Kabinet hudební historie (knihovna)
18.11.2014vokální koncert
Idea a ideovost české hudby v názorovém vývoji Leoše Janáčka v rozmezí let 1875 až 1928
Etnologický ústav AV ČR - Kabinet hudební historie (knihovna)
10.12.2014přednáška

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2020
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo