česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2205 záznamů

Nalezené projekty:

4338 záznamů

Nalezené akce

Podzimní varhanní pondělky 2012

Praha (bazillika sv. Jakuba)  (15.10.2012 - 29.10.2012)

Praha, Česká republika cykly klasická hudba

Varhanní koncerty ve spojení s dechovými nástroji (trubka, trombon).

Svatojakubské Audite Organum http://www.auditeorganum.cz/pondelky.html info@auditeorganum.cz
_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2022
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo