česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2206 záznamů

Nalezené projekty:

4327 záznamů

Nalezené akce

Festa Academica 2011

  (16.11.2011 - 20.11.2011)

Pardubický kraj, Praha, Pardubice, Česká republika festivaly sborová hudba

3. ročník festivalu akademických pěveckých sborů České republiky. Festival se koná ve dvouletých intervalech.

Unie českých pěveckých sborů http://www.festaacademica.cz/ sekretariat@ucps.cz
_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2020
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo