česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2206 záznamů

Nalezené projekty:

4327 záznamů

Nalezené akce

Ensemble Martinů v Českých centrech

Vídeň, Haag, Brusel, Varšava, Kyjev  (12.03.2004 - 22.10.2004)

bez určení, Česká republika projekty klasická hudba

Sedm koncertů souboru v českých centrech. Dramaturgie akcentuje vztahové prvky českých autorů a autorů teritoria EU (kteří se navzájem znali), budou prezentovat také unikátní tisky z Národní knihovny. Pořadatelem je Ensemble Martinů, o.s.


_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2020
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo