česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2206 záznamů

Nalezené projekty:

4327 záznamů

Nalezené akce

Čeští mistři baroka a klasicismu - česká hudba 18. století

Česká republika  (01.01.2009 - 31.12.2009)

celá Česká republika, Česká republika projekty klasická hudba

Cyklus koncertů české hudby 18. století s cílem zaměřit se na hudbu opomenutých skladatelů, kteří byli za svého života uznávanými autory.
Pořádá: B-arts Production, s.r.o.
olgakokoskova@b-arts.cz

http://www.ckf-orchestr.cz
_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2020
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo