česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2205 záznamů

Nalezené projekty:

4338 záznamů

Nalezené akce

Vysokoškolský pěvecký sbor Ostravské university

Toto umělecké těleso disponuje mimořádně bohatým repertoárem zahrnujícím jak světské, tak duchovní skladby (mše, kantáty, moteta, madrigaly, spirituály, gospely, úpravy lidových i populárních písní) renesance, baroka, klasicismu, romantismu, dvacátého století a rovněž experimentální díla soudobá.

Sbormistr a umělecký vedoucí: Jan Spisar

typ:  sbory
kontakt: Jan Spisar
žánr:  sborová hudba
adresa:  Katedra hudební výchovy PdF OU v Ostravě, Sokolská 17, 702 00 Ostrava 1, Česká republika
telefon: +420 603116350
em@il:  jan.spisar@osu.cz
web:  http://www.osu.cz/index.php?kategorie=34518


_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2021
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo