česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2206 záznamů

Nalezené projekty:

4327 záznamů

Nalezené akce

Hudební věda

Odborné periodikum pro hudební vědu, zveřejňující historické a teoretické studie, analýzy hudebních děl, recenze domácí a zahraniční literatury, zprávy z konferencí, informace o činnosti vědeckých ústavů, univerzitních pracovišť, knihoven a muzeí, pravidelné bibliografie muzikologické produkce v českých zemích.

typ:  periodika
ISSN: 0018-7003
periodicita: 4x ročně
vydává: Etnologický ústav AVČR, odd. hudební historie
vedoucí redaktor: Ondřej Maňour
žánr:  multižánrový
adresa:  Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6, Česká republika
telefon: +420 220303931, +420 220303920, +420 220303928
fax:  +420 224324728
em@il:  redakce@imus.cas.cz
web:  http://eu.avcr.cz/Casopisy/hudebni_veda


_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2020
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo