česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2206 záznamů

Nalezené projekty:

4327 záznamů

Nalezené akce

Moravské zemské muzeum, odd. dějin hudby

Odborné muzeologické pracoviště zaměřené na život a dílo Leoše Janáčka včetně správy Památníku Leoše Janáčka, dále správu a využití sbírek zejména hudby 18.-19. století, hudby 20. století, současné hudby po roce 1945. Sbírky hudebních nástrojů.

typ:  archivy, muzea, odborná pracoviště
kontakt: Simona Šindelářová - kurátorka
žánr:  multižánrový
adresa:  Smetanova 14, 602 00 Brno, Česká republika
telefon: +420 515910481
em@il:  hudebni@mzm.cz, ssindelarova@mzm.cz
web:  http://www.mzm.cz/oddeleni-dejin-hudby/


_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2020
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo