česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2205 záznamů

Nalezené projekty:

4338 záznamů

Nalezené akce

Sdružení pro výchovu a umění TALENT

Sdružení se věnuje pořádání uměleckých soutěží, publikační činností v oblasti umělecké výchovy a podpoře aktivit v umělecké oblasti. Jeho činnost je zaměřená na děti a mládež, pedagogy, umělce i kulturní veřejnost. Je pořadatelem Mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec, Klavírní soutěže Pro Bohemia, Mezinárodní soutěže pro mladé varhaníky v Opavě.

typ:  asociace, soutěže, vydavatelství, nakladatelství
kontakt: Jana Adámková
žánr:  klasická hudba
adresa:  Matrosovova 11, 709 00 Ostrava, Česká republika
telefon: +420 725034747
em@il:  talent@sdruzenitalent.cz
web:  http://www.sdruzenitalent.cz


_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2022
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo