česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2206 záznamů

Nalezené projekty:

4327 záznamů

Nalezené akce

Etnologický ústav Akademie věd ČR - Kabinet hudební historie

Kabinet hudební historie je relativně samostatnou součástí Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i., jednoho z veřejných výzkumných pracovišť tvořících soustavu vědeckých pracovišť AV ČR. Jeho cílem je výzkum v oblasti historie české a evropské hudební kultury po roce 1600 s těžištěm v pramenném bádání o hudbě 18.-20. století a v dlouhodobě koncipovaných kritických edičních projektech Nového souborného vydání děl Antonína Dvořáka (The New Dvořák Edition, NDE), Musica antiqua bohemica (series nova) a Janáčkovy záznamy hudebního a tanečního folkloru.

typ:  knihovny, odborná pracoviště
kontakt: prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. - vedoucí
žánr:  multižánrový
adresa:  Puškinovo náměstí 447/9, 160 00 Praha 6, Česká republika
telefon: +420 220303921
fax:  +420 224324728
em@il:  gabrielova@imus.cas.cz
web:  http://www.imus.cz/


_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2020
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo