česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2206 záznamů

Nalezené projekty:

4327 záznamů

Nalezené akce

Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně - Akademie staré hudby

V roce 1991 byla při Ústavu hudební vědy FF MU založena Akademie staré hudby a zřízen speciálně zaměřený studijní obor Teorie a provozovací praxe staré hudby. Je realizován formou šestisemestrálního jednooborového kombinovaného (dálkového) studia, jež je zakončeno státní závěrečnou bakalářskou zkouškou.

typ:  odborná pracoviště
kontakt: PhDr. Petr Macek, Ph.D. - vedoucí
žánr:  klasická hudba
adresa:  Janáčkovo náměstí 2a, 602 00 Brno, Česká republika
telefon: +420 549496062, +420 549494623
fax:  +420 549497478
em@il:  ash@phil.muni.cz
web:  http://www.phil.muni.cz/ash


_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2020
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo