česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2206 záznamů

Nalezené projekty:

4327 záznamů

Nalezené akce

Metodické centrum Hudební fakulty AMU Praha

Účelové pracoviště HAMU s mezikatedrální působností v oblasti pedagogické, badatelské, poradenské, publikační.

V současné době je Metodické centrum dočasně pazastaveno.

typ:  odborná pracoviště
žánr:  klasická hudba
adresa:  Malostranské nám. 13, 118 01 Praha 1, Česká republika
web:  http://www.hamu.cz/


_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2020
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo