česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2206 záznamů

Nalezené projekty:

4327 záznamů

Nalezené akce

Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Praha

Studium v oborech:

- bakalářské studium - obor HV, Sbormistrovství, Hra na nástroj
- navazující magisterské studium - obor HV, Sbormistrovství, Hra na nástroj 
- doktorské studium - obor Hudební teorie a pedagogika 
- Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
- Předškolní pedagogika, Vychovatelství.

typ:  školy
kontakt: Doc. MgA. Jana Palkovská - vedouci katedry/chief of department
žánr:  multižánrový
adresa:  M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
telefon: +420 221900611, +420 221900284, +420 +420 221900164
em@il:  jana.palkovska@pedf.cuni.cz
web:  http://www.repix.org/khvweb/


_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2020
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo