česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2206 záznamů

Nalezené projekty:

4327 záznamů

Nalezené akce

Nadační fond Magdaleny Kožené

Cílem nadačního fondu je zviditelnit a podpořit systém vzdělávání poskytovaný českými základními uměleckými školami a upozornit širokou veřejnost na jeho jedinečnost. Zakladatelkou a patronkou fondu je Magdalena Kožená, spolupatronem je generální ředitel České filharmonie David Mareček. Posláním fondu je cílená podpora budování pozice ZUŠ jako prestižního a unikátního systému moderního uměleckého vzdělávání.

Hlavními cíli projektu jsou:

  1. zviditelnit jedinečný systém ZUŠ a přiblížit jej co nejvíce veřejnosti,
  2. představit ZUŠ jako prostředí pro vyhledávání, rozvoj a podporu dětských talentů,
  3. podporovat ZUŠ při vytváření vlastních projektů a při komunikaci s rodiči a veřejností.

Nadační fond je pořadatelem celostátního happeningu základních uměleckých škol ve veřejném prostoru "ZUŠ Open 2017".

typ:  fondy, nadace
kontakt: Zuzana Minaříková
žánr:  ostatní
adresa:  Polní 6, 639 00 Brno, Česká republika
telefon: +420 603818635
em@il:  nadacnifond@kozena.cz
web:  http://www.nfkozena.cz/


_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2020
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo