česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2206 záznamů

Nalezené projekty:

4327 záznamů

Nalezené akce

Knihovna DAMU

Knihovny AMU jsou odbornými knihovnicko-informačními pracovišti největší umělecké vysoké školy v ČR.
Knihovny poskytují služby zejména studentům a pedagogům Akademie múzických umění, avšak podle svých kapacitních možností a podle stanovených vnitřních pravidel jsou přístupné také veřejnosti.
Knihovny AMU tvoří tyto fakultní knihovny: Knihovna DAMU, Knihovna FAMU, Knihovna HAMU.

typ:  knihovny, půjčovny, školy
kontakt: Iveta Davidová
žánr:  multižánrový
adresa:  Karlova 26, 116 65 Praha 1, Česká republika
telefon: +420 234244228
em@il:  knihovna.damu@damu.cz
web:  http://www.damu.cz/cs/fakulta/knihovna-damu


_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2020
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo