česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2206 záznamů

Nalezené projekty:

4327 záznamů

Nalezené akce

Dvacáté století

Vědecký recenzovaný časopis, který vznikl v roce 2004 jako periodikum Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze; je vydáván v českém a anglickém jazyce.

Odborným posláním časopisu je šířit v České republice i mimo ni nové vědecké poznatky z pera předních českých a zahraničních historiků (případně dalších odborníků), získané na poli moderně koncipovaného bádání o dějinách dvacátého století.

typ:  periodika
ISSN: 1803-750X
periodicita: 2x ročně
vydává: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav světových dějin
vedoucí redaktor: Jaromír Soukup
kontakt: Martin Kovář
žánr:  ostatní
adresa:  Náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha, Česká republika
telefon: +420 221619207
em@il:  martin.kovar@ff.cuni.cz
web:  http://usd.ff.cuni.cz/Dvacate_stoleti_The_Twentieth_Century


_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2020
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo