česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2206 záznamů

Nalezené projekty:

4327 záznamů

Nalezené akce

Dvořákovo trio

Soubor začal působit pod původním názvem "TrioConcertino" v roce 2004 na Hudební fakultě akademie múzických umění v Praze pod vedením profesorů Josefa Chuchro (bývalého člena Sukova tria) a Ivana Klánského (člena Guarneri tria).

Hraje ve složení: Ivo Kahánek - klavír, Jan Fišer - housle, Tomáš Jamník - violoncello.

typ:  komorní soubory
žánr:  klasická hudba
adresa:  Palkovice 440, 739 41 Palkovice, Česká republika
em@il:  kontakt@dvorakovotrio.cz
web:  http://www.dvorakovotrio.cz/


_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2020
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo