česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2205 záznamů

Nalezené projekty:

4338 záznamů

Nalezené akce

Soudobé dějiny

Odborný recenzovaný historický časopis o dějinách 20. století se zaměřením na témata spjatá s existencí Československa v širokém mezinárodním kontextu.

typ:  periodika
ISSN: 1210-7050
periodicita: 4x ročně
vydává: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
vedoucí redaktor: Milan Drápala
žánr:  ostatní
adresa:  Vlašská 9, 118 40 Praha 1, Česká republika
telefon: +420 257286344
em@il:  drapala@usd.cas.cz
web:  http://www.usd.cas.cz/cs/stranky/casopis-soudobe-dejiny


_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2021
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo