česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2205 záznamů

Nalezené projekty:

4338 záznamů

Nalezené akce

Pedagogická orientace

Odborný recenzovaný časopis, který se zaměřuje na obecnější, aktuální problémy pedagogické teorie a praxe, školního vzdělávání, pedagogického výzkumu, školské politiky a vzdělávání učitelů. Cílem časopisu je podporovat rozvoj pedagogického myšlení.

typ:  periodika
ISSN: 1211-4669
periodicita: 4x ročně
vydává: Česká pedagogická společnost
vedoucí redaktor: Petr Knecht
žánr:  ostatní
adresa:  Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Institut výzkumu školního vzdělávání, Poříčí 31, 603 00 Brno, Česká republika
telefon: +420 549494298
em@il:  knecht@ped.muni.cz
web:  https://journals.muni.cz/pedor


_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2021
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo