česká hudba | czech music


Nalezené osobnosti

270 záznamů

Nalezené organizace

2205 záznamů

Nalezené projekty:

4338 záznamů

Nalezené akce

Psychoterapie

Posláním časopisu je rozvíjení psychoterapie jako odborné a vědecky podložené činnosti a profese. Časopis vytváří prostor pro dialog mezi reprezentanty psychoterapeutické teorie, praxe a výzkumu. Kromě toho věnuje pozornost etickým aspektům, psychoterapeutickému vzdělávání a postavení psychoterapie jako oboru v České republice.

typ:  periodika
ISSN: 1802-3983
periodicita: 4x ročně
vydává: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
vedoucí redaktor: Roman Hytych
žánr:  ostatní
adresa:  Joštova 218/10, 602 00 Brno, Česká republika
telefon: + 420 549497970
em@il:  romhyt@gmail.com
web:  http://psychoterapie.fss.muni.cz/index.php


_datafooter

Institut Umění logo logoMUSICA NOVA
2021
logo logo Kdy? Kde? logo
logo
logo logo